Kleur bekennen

Het krachtenveld van onderwijsorganisaties wordt complexer. Denk aan thema’s als passend onderwijs, omgaan met stakeholders en issues als veiligheid, radicalisering en opvang van vluchtelingen. Maar ook aan het samenwerken met partners met soms conflicterende belangen. Meer dan ooit moeten onderwijsorganisaties weten en uitdragen waar ze voor staan en hoe ze op kansen en risico’s anticiperen. Kleur bekennen in zowel onderwijskundig als moreel opzicht.

Vraagstukken

Een scherp beeld van de identiteit en positionering van de school werkt als een kompas. Het helpt u bij het navigeren in moeilijke wateren en het maken van de juiste keuzes. Daarbij gaat het om vragen als:

 • Waar staan we als school en in welk krachtenveld bevinden we ons?
 • Wat zijn onze kernwaarden?
 • Wat verwachten we van leraren, leerlingen en ouders?
 • Op welk gedrag willen we elkaar aanspreken?
 • Wat voeg ik als leidinggevende toe?

Onze visie

We komen het vaak tegen. Leraren, directeuren en besturen werken zich een slag in de rondte. Maar tegelijkertijd regeert de waan van de dag. Een leidraad helpt om keuzes te maken en mensen en processen te verbinden. Met verstand van leren en gevoel voor mensen helpen we scholen en besturen bij vraagstukken rond identiteit, positionering en leiderschap. Thema’s die de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden door de toenemende behoefte aan transparantie.

Onze dienstverlening

 • Missie/visie-, positionerings- en kernwaardentrajecten
 • Training professionele dialoog
 • Teamtraining professioneel omgaan met ouders en stellen van grenzen
 • Teamtraining omgaan met lastig gedrag van leerlingen
 • Coaching leidinggevenden rond spanningsvelden persoonlijke waarden en organisatiewaarden
 • Begeleiding conflictsituaties
 • Mediatrainingen omgaan met de pers

“Kleur bekennen geeft licht als het donker is.”

- Linda Schlundt Bodien, KPC Groep

Kleur bekennen: 7 stellingen

We leggen u een aantal stellingen voor. Welke herkent u in de dagelijkse praktijk?

 • Ons onderwijsteam weet waarvoor we staan en draagt dit uit
 • Ouders weten wat ze van ons mogen verwachten
 • Op alle niveaus van onze organisatie ervaren we eigenaarschap
 • Onze stakeholders weten waar ze ons op kunnen aanspreken
 • Onderwijs is ook oefenen in burgerschap
 • Onze waarden zijn zowel strategisch, tactisch als operationeel voelbaar
 • Ons kompas geeft ons houvast bij het omgaan van grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en ouders

Heeft u nog een aanvulling?

Geef het ons door

Maak kennis met onze experts

www

Tom Koot

 • Leiderschap
 • (Team)coaching

Maak kennis met onze experts

www

Ineke Naber

 • Conflicthantering
 • Coaching en mediation

Maak kennis met onze experts

www

Linda Schlundt Bodien

 • Risicomanagement
 • Onderwijs nieuwkomers

Maak kennis met onze experts

www

Ton Bruining

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Praktijkonderzoek

Maak kennis met onze experts

www

Machiel van de Laar

 • Integrale schoolveiligheid
 • Pedagogisch klimaat

Maak kennis met onze experts

Arie van Erp

 • Interne en externe communicatie
 • Reputatiemanagement

Agenda KPC Groep

Leiderschap is meesterschap

Doel
Zelfbewustzijn tekent een goede leider. Een leider die zich bewust is van de eigen zonden en deugden. Als vertrekpunt voor ons programma hebben we de zeven hoofdzonden gekozen. Dat doen we omdat leiders zich meestal niet op de hoge gronden van de morele principes bevinden, maar in het ‘moerassige laagland’ van het dagelijks leven. Leidend principe van het programma is dat de deelnemers zich meer bewust zijn van de verlokkingen die in het dagelijks leven voor hen op de loer liggen, zonder daaronder te lijden.

Inhoud
‘Leiderschap is Meesterschap’ omvat drie workshops van één dag die u alle 3 kunt volgen of modulair. De workshops helpen leidinggevenden op nieuwe manieren naar zichzelf te kijken, naar hun omgeving en naar de uitdagingen als schoolleider.

 • Module 1: 26-09-2017: Nabij leiderschap
 • Module 2: 24-10-2017: Persoonlijke ontwikkeling en leren in verbinding met uw team en de buitenwereld
 • Module 3: 28-11-2017: Professionele dialoog

Werkwijze
KPC Groep biedt u een prikkelend leiderschapsprogramma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Met de kunst en natuur als inspiratiebron. Ook in de locatiekeuze. Uw verhaal en uw rol als leider staat daarbij centraal.

Opbrengst
Wat andere deelnemers vertelden:

 • “Ik ben nu eindelijk weer eens met onderwijs bezig in plaats van met de randzaken.”
 • “Even uit de school en reflecteren op wat ik doe en wat er in die school gebeurt. Heerlijk om zo fris te blijven.”
 • “Steeds andere omgeving, onorthodox, dat inspireert.”
 • “Ik mag er zijn door er te zijn. Wie je bent neem je mee naar een andere setting. Dus fijn dat daar aandacht voor is.”
 • “De kijk blijft helder en objectief door dit programma.”
 • “Ik ontwikkel de moed om anders te kijken en tot 10 te tellen. Maar ook om verantwoordelijkheid naar anderen te brengen.”
 • “Ik krijg andere vragen gesteld! Die stellen ze op school niet.”
 • “De opzet triggerde mij. Ik zocht en vond iets dat buiten mijn comfortzone ligt.”
Meer informatie

Contactpersoon

Tom Koot
adviseur KPC Groep
T: 06-53818140
E-mail: t.koot@kpcgroep.nl

Algemene informatie

Doelgroepen: Teamleiders, Afdelingsleiders, Sectordirecteuren
Onderwijssector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Ondersteuning met resultaat

KPC Groep adviseert, onderzoekt, benchmarkt, traint en coacht in alle onderwijssectoren rond vraagstukken op het gebied van identiteit, positionering en leiderschap. Thema’s die steeds nauwer met elkaar vervlochten raken. We helpen scholen zich verder te ontwikkelen tot waarden-volle organisaties van top tot de werkvloer. We maken dilemma’s scherp en maken incongruenties zichtbaar. Zo werken we met onderwijsorganisaties, leidinggevenden en leraren aan ankerpunten voor hun handelen.

Met onze dienstverlening bereiken we alle niveaus van de organisatie. Naast integraliteit bieden we maatwerk. We doen dit vanuit de volgende vertrekpunten:

 • ‘Van waan van de dag’ naar echte keuzes
 • Verbinden van inhoud met proces in de professionele dialoog
 • Alles valt of staat met implementatie en gedrag

Na afloop van de trajecten:

 • Zijn medewerkers zich bewust van de identiteit en het eigen karakter van de organisatie
 • Zijn drijfveren en waarden verdiept en verrijkt
 • Zijn medewerkers naar elkaar toegegroeid en is er een collectieve focus en ambitie
 • Heeft de organisatie een samenhangend en inspirerend verhaal
 • Maakt handelingsverlegenheid plaats voor handelen

Een week tegen het pesten. En wat de rest van het jaar?

In de week van 19-23 september krijgt in Nederland het tegengaan van pesten op school veel aandacht tijdens de ‘Week tegen het pesten’. In Vlaanderen loopt van 17 tot 24 februari 2017 de Vlaamse week tegen pesten. De campagnes zorgen voor veel media-aandacht en helpen het thema ‘pesten’ stevig op de agenda te zetten. Maar als school blijft natuurlijk de vraag hoe je de rest van het jaar dit thema de juiste aandacht geeft.

Meer informatie

Cyberpesten

Sociale Media hebben steeds meer invloed op de leeromgeving, communicatie en veiligheid in het onderwijs. Bekijk het interview met KPC Groep adviseur Machiel van de Laar over sociale media en gedrag van leerlingen, ouders en docenten.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Machiel van de Laar, e-mail m.vdlaar@kpcgroep.nl, tel. 06-10436501.

Contact

Heeft u een vraag? Vul het formulier in en we nemen contact met u op!

Contactgegevens

KPC Groep
Kooikersweg 2
5223 KA ‘s-Hertogenbosch
telefoon 073-6247247
fax 073-6247294

Volg ons op Social Media

© 2016 KPC Groep, alle rechten voorbehouden

Een initiatief van